ABB Kuru Tip Trafolar

Ürün Detayları


ABB Kuru Tip Trafoların Genel Özellikleri

ABB kuru tip trafolar, uluslar arası ISO 9001 ve ISO 14001 kalite standardına göre üretilmiştir.

ABB kuru tip transformatörler, nem geçirmezdir, nem veya şiddetli kirlilik ortamında çalışmaya uygundur. ABB transformatörler, -25 °C’ye kadar düşük sıcaklıklarda olduğu kadar %95 ten fazla nemli ortamlarda çalışacak ideal transformatörlerdir.

Rakiplerinin tümünün üretiminden daha fazla üretim kapasitesine ulaşan, alanında odaklanmış uzmanlaşmış fabrikalarda üretilen dünyanın her yerinde kullanılan 100.000’den fazla kuru transformatörlerle, ABB, kuru tip transformatör çeşitleri alanında tecrübe ve uygulamaya sahiptir.

ABB dökme reçineli kuru tip güç ve dağıtım trafoları termal değerlendirmesi için ANSI C57.12.60 – IEEE Deneme Kullanımı Standart Test Prosedürüne göre, en az 180 °C (Sınıf H) termal indeksli UL tarafından onaylanmış tek sentetik reçineli transformatördür.

ABB Kuru Tip Trafo Özellikleri

En Ekonomik

 • Daha az yer kaplama
 • Daha az inşaat işi
 • Özel emniyet tetbirlerine ihtiyaç duyulmaması (yangın tespiti)
 • Bakım gerektirmeme
 • Düşük termal ve diyalektik yaşlanmaya bağlı olarak daha uzun transformatör ömrü
 • Kayıpları azaltacak şekilde tüketim noktasına daha yakın montaj imkanı
 • Kullanılabilecek yeni malzemeler imkanıyla sürekli gelişime uygun optimal dizayn
 • Yüksek miktarda hızlı üretimi, uzman ve etkili ABB ürün odaklı Fabrikaları

Emniyetli ve Çevreyle Dost

 • Düşük çevre kirliliği
 • Yanıcı veya kirliliğe sebep olabilecek sızıntısız (kapalı sistem)
 • Nemli ve kirli alanlara uyumlu
 • Yangın tehlikesiz
 • Transformatörler yanmaz ve kendiliğinden sönebilme özelliğine sahiptir
 • Kısa devrelere karşı yüksek dayanım
 • Aşırı yükü destekleyen yüksek kapasite
 • Sismik faktöre karşı yüksek performans
 • En şiddetli sarsıntı ve titreşim koşullarına karşı dayanıklılık kapasitesi

ABB kuru tip trafolar, 52 kV çalışma gerilimiyle, 50 kVA ile 30 MVA arasındadır.


IEC 60076-11’e göre sınıflandırma:

 • Klimatik C1/C2
 • Çevre E2
 • Yangın F1

EN VERİMLİ ÜRETİM SÜRECİYLE SÜREKLİ KALİTE

ABB trafolarda manyetik çekirdek mükemmel performans ve minimum ses düzeyleri sağlamak için kademeli birleştirmeye sahiptir. Manyetik saç, boyut düzgünlüğü ve tam istif içerisinde tek levhalı geçiş sağlayacak şekilde sıralı bir şekilde uzunlamasına kesilmiştir.

Yüksek gerilim sargısı alüminyum şerit iletken ve çift katlı kağıt izolasyonlu olarak imal edilir. Sargılar, dökme reçine ile vakum altında kaplanırlar. Denkleme analizi testi dizaynımızın yüksek gücünü gösteren sargılar boyunca elektrik gerilim dağıtımının doğrulanması için gerçekleştirilmektedir.

Alçak gerilim sargıları alüminyum levha ve reçineyle önceden emdirilmiş alüminyum şeritten yapılmıştır. Sargı prosesinden sonra, bobin sertleştirilmek için fırınlanır ve böylece kısa devre gerilimlerine dayanıklı sargı elde edilir. IEC 60076-11, Dökme reçineli Bobinli dizaynına uygulanan son Avrupa standardı, maksimum düzeyde 10 pC kısmi deşarj bildirmektedir. Kısmi deşarjlar ABB trafoların her birinde ve tümünde ölçülmektedir. İstatistiklerimiz, ölçülen ortalama değerin her zaman 10 pC’den ve vakaların %90’ında kısmi deşarjın 5 pC’den düşük olduğunu göstermektedir. Bu düşük kısmi deşarj düzeyi, verimli ABB kuru tip trafonun dizaynı, kullanılan malzemenin yüksek kalitesine ve en modern reçine kaplama teknolojisi sayesinde sağlanabilir.

Reçineyle kaplama süreci, üretim prosedüründe önemli bir işlemi teşkil eder ve en iyi izolasyon ve mekanik özelliklerin sağlanması için, oldukça sıkı koşullar altında gerçekleştirilmeli ve kontrol edilmelidir. Bir tarafta, sargılar ön ısıtma fırınına koyulur ve kalıp sıcaklığı, reçineyle kaplama sıcaklığına erişinceye kadar orada tutulur. Öte taraftan, reçine karışımı sürekli karıştırma teçhizatı içerisinde karıştırılarak hazırlanır. Bileşenleri, reçineyle kaplama sürecinden hemen önce karıştırılır. Bir sonraki adımda, önceden ısıtılan bobinler vakum döküm çemberine yerleştirilir. Çemberdeki vakuma ulaşıldığında, reçine kalıplara dökülür. Bu şekilde, kalıplara dökülürken, reçine karışımının vizkozitesi oldukça yavaş olur ve bu şekilde açıklıkların doldurulmasında en düşük kısmi deşarj düzeyine ulaşılmasını sağlar. Döküm işlemi bittikten sonra, reçine bileşen jelinin nihai özelliklerine ulaşması için bobinler, reçine fırınına yerleştirilir.


ABB Kuru Tip Trafo - İhtiyaçlarınız İçin Kanıtlanmış Çözümler

8 MVA ABB kuru tip dağıtım trafoları depreme ilişkinsismik koşullara dayanacak şekilde dizayn edilir.

Tüm dünyada 100.000’den fazla ünitesiyle, ABB, en tecrübeli kuru tip transformatör tedarikçisidir ve aktif yatırım stratejisi sayesinde bu konumunu korumaya kararlıdır.

ABB kuru tip trafolar geniş bir alan yelpazesinden talep görmektedir: Hastane, alışveriş merkezi, çok amaçlı kültürel merkezler gibi kamu ve yüksek binalar ABB dökme reçineli bobinli turu tip transformatör teknolojisine yüksek düzeyde güven duymaktadır. Yangın tehlikesinin azalmasına katkısı, trafo yağı toplama çukuruna gerek duyulmaması ve kirletici yağlıların olmaması, ürünlerimizi ideal hale getirir.

ABB kuru tip dağıtım trafosu, deniz uygulamaları

ABB kuru tip transformatörü, çalışan 5000 den fazla üniteyle yel değirmeni uygulamalarında teknoloji lideridir. ABB, harmonik içeriğe sahip ,geçisi süreli rejimler altında bulunan , çok sık devreye giriş-çıkışların olduğu gibi zor uygulama alanında geniş bir tecrübe birikimine sahiptir: ABB dökme reçineli bobinli kuru tip transformatörler pompalar, fanlar, kompresörler, koneveyorler, sondaj makinaları, miller, iticiler, gaz türbinleri, jeneratörler, mikserler için tam bir çözüm sağlayabilmek amacıyla, çok çeşitli sürücü, frekans konvertörleri ve redresörlere bağlanabilir. ABB dökme reçineli bobinli teknolojisinin mekanik gücü ve aşırı yük kapasitesi, servisten kaynaklanan tüm ihtiyaçlara dayanıklı en uygun ürün haline getirir.

Demiryolu sabitleme tahrik tesisleri, yer altı istasyonları, limanlardaki vinçler, deniz platformları ve diğer birçok uygulamalar, ABB dökme reçineli bobinli kuru tip transformatörlerin yüksek güvenilirliğinin takdir edildiği doğru yerlerdir.

ABB dökme reçineli bobinli teknoloji sayesinde, geniş bir uygulama alanı kapsanmakta ve böylece ABB; yönetilebilirlik, verimlilik ve enerji ekonomik süreçleri geliştirerek en büyük kuru transformatör tedarikçilerinden birisi haline gelmiştir.


Kuru Tip Trafo Ürünlerimizin Donanımları

ABB metal muhafazaları, bağlantı ve dağıtıcı erişim için çıkarılabilir panelli çelik levhalar üzerinde cıvatalardan yapılmıştır. Uygulama veya sizin ihtiyaçlarınıza bağlı olarak cilalama (donanım), galvanizli, boyalı veya galvanizli ve boyalı olabilir. Dizayn, transformatörlerin her düzeyde koruma derecesi için istenen soğutmayı sağlamak için en uygun hale getirilmiştir. Muhafazalar, transformatöre monte edilmiş halde veya yerinde montaj için paketli halde gönderilebilir. Kablo girişi, tabandan veya tercihe bağlı olarak üstten veya hava izolasyonlu kablo kutusu yoluyla yan taraftan yapılabilir.

Soğutma fanları: Soğutma kanallarına hava üfleyerek trafolarda %50’ye varan güç artışıyla soğutma fanları kullanılmaktadır

Üretim Opsiyonları

 • Düşük kayıplı transformatör
 • Bakır sargı
 • Alçak gerilim/Alçak gerilim transformatörleri
 • Özel uygulama için katlı sargı
 • H sınıfı izolasyon seviyeli transformatörler
 • 100 K altı / 100 K üstü sıcaklık artışı
 • Çift Primer gerilim
 • Çift sekonder gerilim
 • Altta alçak gerilim bağlantıları
 • Frekans 50 Hz., 60 Hz ve 16 2/3 Hz
 • Özel bağlama grupları
 • İzole alçak gerilim sargısı

Diğer Donanımlar

 • Anti-vibrasyon terminal alanları
 • Isıtıcı
 • Elektrostatik ekran
 • Akım transformatörleri
 • Kapalı Delta bağlantı
 • Geçmeli tip buşingler
 • Yüksek gerilim şalteri
 • Aşırı gerilim süzme
 • %50’ye varan güç artışıyla soğutma fanları

ABB Kuru Tip Trafolarda En Yüksek Güveni Sağlamak İçin Azami Kontrol Prosedürleri

Dökme reçineli kuru tip trafo, rüzgar santralleri uygulamaları için, titreşim dayanma test platformu: iki bağımsız yönde hareket eden cihaz testi, birisi yatay diğeri dikey yönde.

Bobin Darbe Dayanım Testi

Kuru tip trafoda yüksek gerilim sargısı, bir dökme bobin transformatörünün en hayati parçasını teşkil eder ve bu da yüksek üretim kalitesinin fark gösterdiği noktadır. ABB kuru tip trafoların her biri ve tümüne, IECye göre rutin testler uygulanır. Sonuçların her biri otomatik olarak dizayn ve garanti değerleriyle karşılaştırılır ve istatistiksel analiz yapılır. Bu süreç, sürekli kalitenin korunmasını ve mühendislik ve dizayn araçlarında sürdürülebilirlik bazında gelişmeyi sağlamamıza yardımcı olmaktadır.

Rutin Testler

 • Trafo sargılarının direnç ölçümü
 • Çevirme oranı ölçümü ve bağlantı kontrolü
 • Yük kaybı ve kısa devre empedans ölçümleri
 • Boşta kayıp ve akım ölçümleri
 • Uygulanan Gerilim testi
 • Endüklünen gerilim testi
 • Kısmi deşarj ölçümleri

Tip test gibi diğer testler de gerçekleştirilebilir. Bu testler, önemli dizayn modifikasyonları halinde, ürünün kalitesinin korunduğunun veya daha iyi hale getirildiğinin onaylanması için gerçekleştirilir. Bu testler, siparişte müşteriler tarafından talep edilmesi halinde de gerçekleştirilir.

Bilgisayar kontrollü ölçüm yapan cihazlar ve test odası imkanları

Tip Testler

 • Isınma testi
 • Darbe dayanımı testi

Özel Testler

Bu trafo testler, her zaman müşteri talebi üzerine gerçekleştirilmektedir:

 • Gürültü düzeyi testi
 • Sıfır birleşen empedans ölçümü
 • İzolasyon direnci ölçümü
 • Boşta akım harmonikleri ölçümü
 • Paralel kapasite ölçümü
 • Kapasite ve kayıp açısının tanjantının(tag δ) ölçülmesi
 • Anti-korozyon koruma ölçümü
 • Kısa devre testi

Bu testler, ilgili IEC, EN ve/veya IEEE/ ANSI standartlarına göre gerçekleştirilmektedir.(*)

Test laboratuarımız UNE-EN-ISO/ IEC 17025:2000 standardına göre belgelendirilmiştir. Bu akreditasyon, belgelendirilen şirkete, bağımsız yetkili bir laboratuar olarak hareket etme ve bağımsız bir üçüncü taraf olarak ilgili test raporlarını test etme ve çıkarma yetkisini vermektedir. Bu, ABB’nin sağlayabileceği eşsiz bir hizmettir; çünkü diğer transformatör üreticilerinin hiçbiri, bu norma göre belgelendirilmemiştir; bu da bizim ürünlerimizin en zor kontrol prosedürlerine maruz kaldığını göstermektedir.

Buna ek olarak, kuru tip trafolarımız aşağıdaki sertifikalara da sahiptir:

 • Sınıf F1 “Yangın davranışı” sertifikası
 • Sınıf C1 ve C2 “Klimatik” sertifikası
 • Sınıf E2 “Yoğunlaşma ve nemlilik” sertifikası

(*) IEC: Uluslar arası Elektroteknik Komisyonu EN: İlgili bütün Avrupa standartları NF, BS, VDE, DIN, CEI, UNE, vb gibi., arasında uyum sağlayan Avrupa Standartları


AŞIRI YÜK KAPASİTESİ

Tecrübelerimiz bize, kuru tip transformatörün genellikle onlarca yıl dayandığını göstermiştir. Bununla birlikte, bu konudaki gerçek rakamı hesaplamak imkansızdır, çünkü bu, maruz kaldığı durumlara bağlıdır.

Bir kuru tip trafonun ömrü özellikle çalışma süresi boyunca gerçekleşen aşırı yüke bağlıdır. Bu aşırı yükler termik yaşlanma nedeniyle izolasyonu yıpratan sargı sırasında ısı dalgalanmasına neden olabilirler.

Bununla birlikte, bir transformatör, aşırı yük ömrünü etkilemeden çalışabilir. Bu, normal yükün, nominal güçten az olması halinde mümkündür. Bu kabul edilen aşırı yükler (K2), önceki çalışma oranına göre (yük faktörü, K1) ve ortalama ortam sıcaklığı θ2 ye bağlı olarak zamanla (tp) kısıtlanmaktadır.

Transformatörler, IEC 60076-11 standardına göre normal bir ortam sıcaklığında nominal güçte çalışacak şekilde üretilmektedir:

- Maksimum sıcaklık: 40 °C
- Günlük ort. sıcaklık: 30 °C
- Yıllık ort. sıcaklık: 20 °C

Farklı olarak belirtilmemişse, referans sıcaklık yıllık ortalama, 20 °C, olacaktır.

20 °C yıllık ortalama ortam sıcaklığı altında çalışacak şekilde dizayn edilmiş bir transformatör, aşağıdaki rakamlara göre gücün azaltılması veya arttırılmasıyla, bunun üstünde veya altında ortam ısılarında çalışabilir:

Yıllık ortalama ortam sıcaklığı

Düşünülen Güç (Pnon’a göre %)

-10 °C %116
0 °C %110
10 °C %104
20 °C %100
25 °C %97
30 °C %94
35 °C %90

İlgilenebileceğiniz Diğer Ürünler